Cultuurbeïnvloeding

 

Binnen Evolve Company spreken wij niet van cultuurverandering maar van cultuurbeïnvloeding. Cultuur is namelijk een mooi iets in een organisatie en dient met zorg te worden behandeld.

 
Wij meten de cultuur in de diverse lagen van de organisatie en er vindt een directe vertaling plaats naar de gewenste cultuur. Na analyse van de resultaten maken wij een Plan van Aanpak waarin we aangeven welke stappen gezet kunnen worden in de richting van de gewenste cultuur.


Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en het type organisatie maken wij hierbij gebruik van de OCI® (Organisatie Cultuur Inventarisatie van Human Synergistics) of Organizational Character Index (Bridges).