Begeleiding Strategische Besluitvorming

 

Evolve Company begeleidt bedrijven in het traject van Strategische Besluitvorming. Vanuit onderzoek blijkt dat een kwart van alle strategische beslissingen (bijvoorbeeld op het gebied van marktkeuze, prestatieverbetering en structuurwisseling) nooit van papier komt. Als het gaat om groei, kostenreductie of betekenisvol werken, wordt minder dan 60 procent van de beslissingen gerealiseerd. Bij innovatie is succes ook erg schaars: 53 procent. Onderzoek toont ook aan dat verdeeldheid aan de top een belangrijk struikelblok is.

 

Op basis van jarenlange ervaring met besluitvorming is hiervoor de Evolve Approach® ontwikkeld. Wij gaan met het management team tegelijkertijd de relatief harde aspecten (als strategie, structuur en systemen) ook de relatief zachte aspecten (als cultuur, teamontwikkeling en leiderschap) analyseren, bepalen en implementeren.


De begeleiding van dit traject gebeurd door onze Strategie & Transformatie Manager. Kenmerk van deze manager is dat hij niet verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken in de organisatie maar verantwoordelijk wordt vanuit het management team voor de aansturing van het veranderingstraject.